Khóa huấn luyện trực tuyến

Tên khóa huấn luyện: E-PP-001 : Cơ bản về kỹ thuật điện

Thời lượng: 20 phút

Mô tả: Sau khóa học này, các bạn sẽ nắm được các khái niệm và định luật cơ bản trong kỹ thuật điện.

Chi phí: Miễn phí

Lộ trình:

FAQ