Khóa huấn luyện trực tuyến

Tên khóa huấn luyện: E-PP-017 : Hiểu được các từ vựng và vấn đề cơ bản của truyền thông

Thời lượng: 20 phút

Mô tả: Hiểu được các từ vựng và vấn đề cơ bản của truyền thông

Chi phí: Miễn phí

Lộ trình:

FAQ