TRAINING PLATFORM
Chuyên trang huấn luyện giúp
hỗ trợ tốt nhất khách hàng
của chúng tôi
  • Khóa huấn luyện trực tuyến
  • Khóa huấn luyện có người hướng dẫn
  • Khóa huấn luyện thiết kế theo nhu cầu
  • Khóa huấn luyện qua Webinar
Hoặc
Bằng cách nhấp vào Đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản của chúng tôi và rằng bạn đã đọc Chính sách dữ liệu của chúng tôi, bao gồm Sử dụng cookie. Bạn có thể nhận được thông báo qua Email từ sevn-training.com và có thể bỏ chọn bất kỳ lúc nào.

Khoá học đăng ký nhiều nhất

E-PP-017 : Hiểu được các từ vựng và vấn đề cơ bản của truyền thông

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 20 phút
Chi phí: Miễn phí

E-PP-001 : Cơ bản về kỹ thuật điện

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 20 phút
Chi phí: Miễn phí

E-PP-002 : Cấp bảo vệ của thiết bị

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 12 phút
Chi phí: Miễn phí

E-PP-005 : Tìm hiểu về TeSys

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 5 phút
Chi phí: Miễn phí

E-IN-005 : E-basics – Biến tần

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 5 phút
Chi phí: Miễn phí

E-PP-024 : EasyPact CB hạ thế và khởi động động cơ

Trình độ: Cơ bản
Thời lượng: 15 phút
Chi phí: Miễn phí

Về đầu trang △